085 4011 274 info@parell.nl

Waarom een concurrentiebeding niet van deze tijd is

Werken met vakprofessionals is werken op gelijk niveau

Auteur: Maurice Noordhof, partner bij Parell

Werkrelatie ‘gedwongen’ in stand houden

We komen het nog vaak tegen in ‘ouderwetse’ arbeidscontracten voor professionals in de bouw, IT en zakelijke dienstverlening: een concurrentiebeding, ook wel relatiebeding genoemd.

Deze clausules verbieden het een medewerker om na beëindiging van het dienstverband bij een (potentiële of geclaimde) klant of concullega in dienst te treden.

Wat nu als een medewerker na verloop van tijd niet meer blij is met de relatie met zijn werkgever? Door het concurrentiebeding voelt hij/zij zich gedwongen – of wordt zelfs gedwongen – om de werkrelatie in stand te houden. Niet willen, maar ‘moeten’ leidt tot negatieve energie en heel veel minder werkplezier. Dit leidt natuurlijk niet tot een duurzame relatie.

Niet meer van deze tijd

Ik vind een clausule die je medewerker niet de vrijheid geeft om daar te werken waar hij/zij wil, niet meer van deze tijd.

Bij Parell willen we werken met vakprofessionals die onderling allemaal op gelijkwaardig niveau kunnen werken. Geen onderscheid in werkrelatie tussen partner, senior of medior collega. We praten ook uitdrukkelijk niet over werknemers, maar collega’s.

Een werkrelatie met een collega moet er een zijn op basis van win-win. Als Parell geen toegevoegde waarde meer heeft voor een collega of als er zich buiten Parell een gouden opportuniteit voordoet, dan zijn wij de laatste die je tegenhouden om die stap te nemen.

 

Bij Parell heeft niemand een concurrentie- of relatiebeding

Wij vragen om een relatie met wederzijds respect voor elkaars belangen. En gaan er dus van uit dat we als collega’s met elkaar werken zolang we over en weer het nut van de relatie zien.

Op die manier hopen we dat een collega weer terugkomt als we die toegevoegde waarde wel (weer) blijken te hebben. Of dat we een sponsor voor het leven hebben. In beide gevallen levert dit zowel voor Parell als ook de (ex-)collega positieve energie op. En met die positieve energie veranderen we ECHT voor maatschappelijke impact. En daar leven we voor!

 

 

ECHT jezelf zijn

Wij geloven in authenticiteit. Daarom mag, nee moet je zelfs, bij Parell echt jezelf kunnen zijn.

ECHT impact maken

Blijvende publieke waarde leveren. Dat willen we bereiken.

ECHT uitdagende opdrachten

Bij Parell kies je, altijd, je eigen opdrachten. Zo krijg je de de variatie en uitdaging die bij jou past.

ECHT ruimte voor ontwikkeling

Je bepaalt zelf waar, hoeveel en wanneer je wil werken en én jezelf te ontwikkelen. Die ruimte geven we je, echt.

ECHT (werk)plezier

Zonder plezier in en op je werk, kun jij niet je beste zelf zijn. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet.

Ook met positieve energie en wederzijds respect werken?