085 4011 274 info@parell.nl

Overheid

Samenwerken voor transparante dienstverlening

Binnen de overheid wordt digitaliseren en datagedreven werken nog te vaak gezien als standaardiseren van het papieren proces. Ministeries, provincies, gemeenten en regionale ketenpartners zoals waterschappen en woningcorporaties worden gevraagd intensiever en effectiever samen te werken. Steeds meer publieke en maatschappelijke taken komen te liggen bij de lokale overheden en ook van de burger zelf wordt meer verantwoordelijkheid gevraagd. Bedrijven en burgers verwachten snelle, digitale en transparante dienstverlening. Hoe voldoe je als overheid aan deze vraag, zonder wet- en regelgeving uit het oog te verliezen?

Innovatie en kwaliteit met vertrouwen van de burger

De steeds mondigere burger verwacht efficiënte, compacte en complete dienstverlening van de overheid. Tegelijkertijd moeten de diensten ook persoonlijk, toegankelijk en begrijpelijk blijven voor alle lagen van de samenleving. Dit vereist niet alleen digitalisering van bestaande processen, maar ook een flexibele strategie die zich kan aanpassen aan toekomstige maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Het vertrouwen van de burger valt of staat met de veiligheid van zijn of haar vertrouwelijke gegevens in handen van de overheid. De dataverwerking moet daarom boven alles de privacy van de burger garanderen. De uitdaging voor overheidsinstellingen is het vinden van de balans tussen privacy en het toepassen van beschikbare data voor het verbeteren van de dienstverlening.

 

Data delen voor betere dienstverlening

Want juist het delen van deze data biedt zowel de burger, overheidsinstanties, als het bedrijfsleven vele voordelen. Door gegevens slim en veilig met elkaar te delen, kan de overheid efficiënter opereren en zijn dienstverlening verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het BKWI (Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen) dat gegevens deelt voor overheidspartijen binnen het domein werk en inkomen.

Ook innovatie in het bedrijfsleven wordt gestimuleerd door het zoveel mogelijk ter beschikking stellen van overheidsdata aan ondernemers. Een bekend voorbeeld van zo’n innovatie is Funda. Zij maken gebruik van de Kadastrale kaart en de BRT-achtergrondkaart van PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) zodat huizenzoekers een beter beeld krijgen van de ligging van hun toekomstige huis.

Van strategie naar concrete actie

De overheid heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het juiste gebruik van data. In onze informatiegedreven maatschappij volgen ontwikkelingen elkaar snel op en zijn soms dermate ingrijpend dat bestaande regels niet meer voldoen of overbodig worden. Nieuwe of aangepaste regels en beleid zijn in dat geval nodig om publieke belangen en maatschappelijke waarden te waarborgen. Bij Parell geloven we dat wet- en regelgeving geen onnodige beperkingen hoeft op te leggen aan innovatie. Parell ondersteunt vanuit die visie overheidsinstellingen bij het doorvoeren van strategische veranderingen door het aanscherpen van de visie en het ontwikkelen van een strategie, die rekening houdt met het menselijke aspect. Samen vertalen we deze strategie naar concrete acties voor organisatieontwikkeling, informatiebeveiliging en privacy en datagedreven werken en sturen.

Blijvend veranderen kan alleen wanneer er sprake is van een breed draagvlak binnen de organisatie. Alleen dan maken we samen die verandering mogelijk.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?