085 4011 274 info@parell.nl

Trainingen

Training: Verantwoord algoritme gebruik bij gemeenten

Bij veel gemeenten en andere overheidsinstanties worden steeds vaker algoritmes ingezet. Tegelijkertijd is er een dringende roep om verantwoord om te gaan met algoritmes en de mogelijke impact. Met de aankondiging van een verplicht Algoritmeregister in Nederland en de aanstaande AI Act vanuit Europa is dit een prominent thema. Maar hoe zorg je nu voor een verantwoord gebruik van algoritmes in jouw organisatie? Waar moet je überhaupt aan denken en hoe leg je dit vast?

In de training ‘Algoritmisering bij gemeenten’ werken we in vier sessies aan de hand van een werkblad samen aan een opzet voor een algoritmisering plan. Zo heb je een mooie basis voor een plan van aanpak en het beleid rondom algoritmes! Na deze training sta je met een praktische actielijst in de startblokken om dit thema concreet verder te brengen in je gemeente.

Wat is een algoritme?

Bij algoritmes denken we snel aan complexe techniek zoals machine learning, blockchain of ChatGPT. Algoritmes kunnen echter ook eenvoudig zijn: een simpele ALS dit DAN dat beslisboom, bijvoorbeeld. In de kern is het een set instructies om van een gegeven begin naar een beoogd einde te komen. Zowel ‘eenvoudige’ als ‘ingewikkelde’ algoritmes kunnen een grote impact hebben op mensen, organisaties en de maatschappij. Veel van de impact hangt ook samen met hoe je ze in zet en onder welke voorwaarden.

Lees er meer over in dit diepte artikel op onze website.

Doel

Het doel van deze training Algoritmegebruik is om te laten zien wat de impact kan zijn van een algoritme en hoe hier verantwoord mee om te gaan. Niet alleen vanuit ethisch standpunt, maar ook omdat de wetgeving hier nu en in de nabije toekomst om vraagt. Wij voelen ons verantwoordelijk om zo veel mogelijk maatschappelijke organisaties in dit relatief nieuwe thema mee te nemen.

Doelgroep

De deelnemers aan deze training Algoritmegebruik hebben idealiter diverse achtergronden. Als er verschillende ‘disciplines’ aan tafel zitten, krijgen we zo een breed perspectief op het gebruik van algoritmes in de organisatie.

Een ideale groep kent rond de 8 deelnemers, met een minimum van 6 en een maximum van 12. 

Vaak zien we dat mensen met de volgende functies worden gevraagd om deel te nemen aan deze training:

  • Privacy officer
  • CISO
  • Concern controller
  • Communicatie
  • Juridische zaken
  • Data analisten
  • Data engineers
  • Informatiebeheer
  • Datamanagement

Sessie 1 – Introductie (3 uur)

We beginnen bij het begin. Wat zijn algoritmes nu precies en hoe werkt het? Door middel van een ludieke (en lekkere!) demonstratie kun je algoritmes en hun implicaties beter begrijpen. Het doel van deze sessie is om het belang in te zien van het nadenken over algoritmes en het bepalen van een beleid.

 

Sessie 2 – Inventarisatie gebruik algoritmes (2 uur)

Hoe gaat het op dit moment met algoritmes in de organisatie? We maken een inventarisatie van het algoritmegebruik om eerst in kaart te brengen en te begrijpen wat er al is.

 

Sessie 3 – Situatie organisatie (2 uur)

Welke bevindingen kunnen we doen naar aanleiding van de inventarisatie? Wat voor impact heeft het huidige gebruik van algoritmes op de organisatie en de omgeving? We kijken een stapje verder.

 

Sessie 4 – Rudimentair Plan van Aanpak (4 uur)

We sluiten de reeks af met een concrete sessie waarbij de mouwen worden opgerold. We maken met elkaar een ruwe aanzet voor een Plan van Aanpak rond algoritme gebruik. Hoe kan de organisatie hiermee verder?

We rekenen voor de 4 sessies een all-in prijs van € 6.000,- waarbij steeds twee trainers bij jullie op locatie komen.

Meld je aan door een e-mail te sturen naar henk.wubs@parell.nl met daarin de gegevens van de contactgegevens van de contactpersoon en de betreffende gemeente. Wij nemen graag contact met jullie op om de training verder door te spreken en in te plannen.

Bewust aan de slag met algoritmes? Neem dan contact op!