085 4011 274 info@parell.nl

Organisatieadvies en management

Maatschappelijke uitdagingen vragen om verandering

De decentralisatie van het Sociaal Domein en de invoering van nieuwe wetgeving als Jeugdwet, Participatiewet, WMO en Omgevingswet, zorgen voor grote organisatorische uitdagingen bij organisaties in de publieke sector. Ook hebben zij uitdagingen op het gebied van energietransitie, verduurzaming, zorg, veiligheid, en onderwijs én stellen klanten steeds hogere eisen aan de (digitale) dienstverlening.

Van visie naar strategie

Hoe vertaal je in deze roerige tijden je eigen of opgelegde ambitie naar een duidelijke visie en strategie? Met welke acties zorg je ervoor dat deze strategie ook duidelijke resultaten brengt? Wat ís een goede strategie die inspeelt op veranderingen in het werkveld en organisaties helpt succesvoller te zijn? Ideeën over waar de organisatie naar toe moet onstaan redelijk eenvoudig, maar hoe kom je van idee naar concreet maatschappelijk relevant resultaat?

Veranderbereidheid

Medewerkers blijken vaak minder veranderbereid dan gedacht; onderzoek wijst uit dat mensen zich in verandersituaties vaak anders gedragen dan normaal het geval is. Dat vraagt andere vaardigheden van leidinggevenden. Veranderbereidheid ontstaat vanuit draagvlak: medewerkers moeten zich kunnen identificeren met het gestelde doel, zich eigenaar voelen en verantwoordelijkheid willen nemen. Pas dan kan echte verandering beginnen.

Van strategie naar actie

Onze adviseurs, businesscoaches en interimmanagers vertalen actuele ontwikkelingen en, door jarenlange ervaring opgebouwde, inzichten naar gerichte adviezen en praktische ondersteuning voor jouw organisatie.

 

  • Weet je wel in welke richting je organisatie moet bewegen, maar lukt het niet de verandering door te voeren en tot resultaten te komen? Wij ondersteunen bij de vertaling van strategie naar acties en houden, samen met jou, regie op de veranderingen.
  • Hoe neem je medewerkers mee in verandering en creëer je een breedgedragen draagvlak voor verandering? We luisteren kritisch naar de meningen en gevoelens van de medewerkers. Dit nemen we mee voor eventuele bijsturing op de werkprocessen en gewenste eindresultaten.

Voordoen – meedoen – zelf doen

Steeds vaker is samenwerking tussen meerdere organisaties nodig om maatschappelijke opgaven op te lossen. Parell ondersteunt bij het vormgeven en inrichten van deze samenwerking. Het bepalen van de strategie vraagt om durf, een integrale blik, scherpe analyse, kennis van de branche en weten wat de mogelijkheden zijn om duurzaam te veranderen. Maar ook om verankering van de verandering en (nieuwe) strategie in de organisatie. Wij snappen dit als geen ander. Daarom werkt Parell volgens het voordoen – meedoen – zelf doen-principe, waarbij we pas loslaten als de organisatie én zijn medewerkers daar klaar voor zijn.

“Meer is nodig en meer is mogelijk. Maatschappelijke uitdagingen worden steeds groter en de digitale wereld biedt voortdurend nieuwe kansen. Samen met jou werken we aan het benutten van deze kansen om de dienstverlening, processen en/of techniek te optimaliseren. Dit doen wij vanuit onze jarenlange ervaring in de publieke sector en onze kennis op het gebied van innovaties in de digitale wereld. Van het definiëren van ambities en strategie tot het faciliteren of regie voeren op de verandering.”

Hoe we werken

Wij geloven niet in standaardproblemen en dus ook niet in standaardoplossingen. We leveren altijd maatwerk: de situatie in jouw organisatie is het uitgangspunt voor onze projectaanpak. Natuurlijk zijn er parallellen en overeenkomstige uitdagingen met andere sectoren en organisaties. Die ervaring en kennis nemen we mee in de oplossing voor jouw organisatie.

Onze medewerkers richten zich op alle lagen van de organisatie: we stellen directie en management in staat om de regie te voeren op de gewenste verandering en zijn gedurende en na het traject hun sparringpartner. Daarnaast coachen we op (het zichtbaar maken van potentiële) kwaliteiten van medewerkers zodat zij zich ten volle kunnen ontplooien. 

Ons team 

John Lenz
Fabien van Dijk
Willem van Kooij
Mark van der Knaap
John van Ameijde

Onze methoden

Advies is in onze optiek altijd maatwerk. Bij iedere vraag kijken we welke methoden of technieken (bijv. LEAN, TMA, NLP) we het beste kunnen toepassen. 

Ook aan de slag met een verandertraject? Onze consultants kunnen je helpen.