085 4011 274 info@parell.nl

Semioverheid

Een andere manier van werken voor een betere samenleving

Je hoeft geen overheidsinstelling te zijn om je in te zetten voor een betere maatschappij. Het streven naar een meer duurzame, vreedzame, hongerloze maatschappij met gelijke kansen voor iedereen, gebeurt door ngo’s en semipublieke organisaties zoals netbeheerders, maar ook bijvoorbeeld adviesbureaus die gemeenten helpen te vergroenen.

Ngo’s in de knel: veranderen is een must

Dat de verhoudingen in de wereld veranderd zijn door globalisering, demografische veranderingen en technologie is in elke branche te merken. Voor ngo’s is het werkveld ook nog eens drastisch veranderd door het wegvallen van het medefinancieringsstelsel (MFS). Deze ontwikkelingen vragen om een andere manier van werken. Een manier waarbij organisaties financieel op eigen benen moeten kunnen staan en dus hun eigen fondsen moeten werven bij stichtingen, filantropische instellingen en het bedrijfsleven. Meer nog dan in andere sectoren zijn deze organisaties genoodzaakt te professionaliseren en zich te transformeren naar een ‘sociale onderneming’.

Slim gebruik van data essentieel voor transformatie

Bij projecten voor een betere samenleving is een efficiënte bedrijfsvoering en slim gebruik van data misschien nog wel belangrijker dan in de profitsector. Hoe minder er ‘aan de strijkstok’ blijft hangen, hoe meer er ten goede komt van de maatschappij. En bovendien: hoe beter de  klant bediend wordt, hoe groter de kans op meer donaties of grotere adoptie van de beoogde verandering.

Datagedreven werken en sturen is een noodzakelijke basis voor de grote roep om transparantie over geldbesteding en resultaten vanuit verschillende stakeholders. Informatiebeveiliging is hierbij essentieel. Datalekken leiden tot reputatieschade en brengen het voortbestaan van de organisatie in gevaar.

Veranderen met impact

Parell staat voor veranderen mét maatschappelijke impact. Onze professionals willen stuk voor stuk betekenisvol zijn. Vanuit die overtuiging ondersteunt Parell met diverse diensten bij de ontwikkeling van organisaties, de transformatie naar meer datagedreven werken en sturen, informatiebeveiliging en privacy. Een verandering is alleen blijvend, wanneer er sprake is van een breed draagvlak binnen een organisatie. We betrekken alle mensen die geraakt worden door de verandering en realiseren daarmee een maximale impact van het project of de organisatie.

LEES MEER OVER ONZE DIENSTEN

Voegt jouw organisatie of project aantoonbaar maatschappelijk waarde toe? We helpen je graag je impact te vergroten.