085 4011 274 info@parell.nl

Onderwijs

Het onderwijs in beweging

Het onderwijs kent veel beweging. Er is sprake van schaalvergroting door fusies en de werkdruk neemt toe door het groeiende aantal studenten, terwijl het aantal formatieplaatsen gelijk blijft. Er is bovendien vraag naar onderwijs op maat, digitalisering en er is sprake van internationalisering.
De diversiteit en daarmee ook verwachtingen en behoeften onder ‘digital native’ studenten nemen toe, terwijl onderwijsinstellingen vaak worstelen met technologische veranderingen. De complexiteit van functionele operaties zoals facilitymanagement, HR en studenteninstroom bemoeilijken bovendien dikwijls de samenwerking tussen afdelingen. Investeren in IT-infrastructuur is noodzakelijk om op niveau mee te blijven doen, maar beschikbaar budget is hiervoor niet altijd voorhanden.

Deze complexe combinatie van uitdagingen vraagt om verregaande professionalisering van de bedrijfsvoering. Meer procesmatig en LEAN werken is noodzakelijk voor verandering. Hoge werkdruk, de infrastructuur en door de jaren heen ontstane organisatiecultuur maken deze transformatie lastig.

Digitalisering van het onderwijs: risico’s of kansen?

De digitalisering van het onderwijs creëert nieuwe uitdagingen, maar ook risico’s. Een onderwijsinstelling heeft een infrastructuur die door de internationalisering toegankelijk dient te zijn voor alle studenten in de wereld. De instelling is hierdoor kwetsbaar voor hacken en ransomware wanneer de informatiebeveiliging niet op orde is.

Er is bovendien een continue zoektocht naar balans tussen gesloten en open data voor onderwijsinstellingen. Een gesloten systeem vermindert bovengenoemde veiligheids- en privacy-risico’s, terwijl het openlijk delen van, ook tussentijdse, onderzoeksresultaten juist ander wetenschappelijke onderzoek in een stroomversnelling kan brengen. Ontwikkeling van processen en tools die het beter deelbaar maken van data voor ‘open science’ faciliteren, is hierbij van groot belang.

Meer geld voor direct onderwijs

Het onderwijs op mbo- en hbo-niveau heeft een regionale functie. Het aanbod sluit idealiter nauw aan bij de behoefte van deze regio, zo ook de specifieke invulling van de diverse opleidingen. De backoffice processen zijn in principe voor alle opleidingen vergelijkbaar of identiek (te maken).
Door professionalisering van deze backoffice en uniformering van de processen over opleidingsinstellingen heen, is het mogelijk om – op termijn – een shared service centre (SSC) in te richten waarvanuit de bijbehorende diensten aan meerdere opleidingsinstituten kan worden aangeboden. Hierdoor blijft meer geld over voor het directe onderwijs voor de (virtuele) klas.
Efficiënt IT-service management is cruciaal om de workflows van de verschillende instellingen te stroomlijnen.

Een blauwdruk voor professionalisering

Parell heeft op basis van kennis en ervaring binnen deze sector een blauwdruk ontwikkeld van de relevante processen. We zijn hiermee in staat om samen met de organisatie in relatief korte tijd alle benodigde processen te definiëren en op maat te snijden. Dit vormt de basis voor verdere professionalisering van processen en bijbehorende data.

Ook een verandering bij onderwijsinstellingen is alleen blijvend, wanneer er sprake is van een breed draagvlak binnen een organisatie: medewerkers én studenten moeten meegenomen worden in het proces. We betrekken alle mensen die geraakt worden door de verandering en realiseren daarmee een maximale impact op de kwaliteit van het onderwijs.

De mogelijkheden onderzoeken voor professionalisering van jouw onderwijsinstelling?