085 4011 274 info@parell.nl

Zorg

De maatschappij verandert: de druk op de zorg neemt toe

Van zorginstellingen wordt steeds meer gevraagd. Of het nu gaat om de zorg voor lichamelijk, geestelijk of sociaal herstel: de druk op de zorg, zijn professionals en de maatschappelijke (en individuele) kosten is hoog. Onder invloed van vergrijzing en moderne levensstijlen verandert de zorgvraag, terwijl bezuinigingsmaatregelen de druk al jaren doen toenemen. Daarbij speelt ook de noodzaak tot samenwerking met ketenpartners steeds vaker een prominente rol en neemt de vraag naar preventieve zorg toe. Alleen efficiënter en effectiever werken is niet langer genoeg.

Een nieuwe manier van organiseren

Verandering in de zorg vraagt om een andere manier van organiseren, een multidisciplinaire aanpak en out of the box-denken. Dit is onmisbaar bij het ontwikkelen van nieuwe organisatiedoelen, het vormgeven van de samenwerking met (nieuwe) ketenpartners en het vergroten van de zelfredzaamheid van de doelgroep.

 

Data delen zonder risico’s: wij zien kansen

De eisen die gesteld worden aan informatieverwerking in de zorg zijn, terecht, zeer streng. Uit angst voor misstappen zetten sommige zorginstellingen hun datavoorziening echter zo vast, dat zowel de eigen bedrijfsvoering, de samenwerking als soms zelfs de zorg van de cliënt eronder lijdt. Door veilig en met oog voor privacy informatie te delen met ketenpartners ontstaan nieuwe inzichten, mogelijkheden voor een andere aanpak en verbetert de dienstverlening. Het biedt bovendien kansen voor betrouwbare effectmeting en aantoonbare resultaten voor opdrachtgevers.

Het antwoord op de vraag naar uitkomstgerichte zorg

 De maatschappij verandert en de zorg verandert mee. Samenwerken is het nieuwe credo: niet alleen met ketenpartners, maar ook met de sociale leefomgeving van de cliënt. De verschuiving van lichamelijke en psychische zorg naar breedgedragen maatschappelijke zorg biedt talloze mogelijkheden.

Parell werkt vanuit kennis en ervaring samen met zorginstellingen aan het (bij)stellen van hun organisatiedoelen. We kijken mee naar datagedreven mogelijkheden in de organisatie en vergemakkelijken de samenwerking met ketenpartners door slimme en veilige inzet van data. Dit zien wij als het antwoord op de groeiende vraag naar uitkomstgerichte zorg voor de cliënt.

Veranderen kan alleen wanneer er sprake is van een breed draagvlak binnen de instelling. Onze consultants betrekken alle mensen die geraakt worden door de verandering en maken zo samen deze verandering mogelijk.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw zorgorganisatie?