085 4011 274 info@parell.nl

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Parell kan jouw persoonsgegevens verwerken, doordat jij gebruik maakt van de diensten van Parell en/of omdat je deze zelf heeft verstrekt aan Parell. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Jouw voor- en achternaam
  • De organisatie waarvoor je werkt
  • De functie die je bekleedt binnen de organisatie
  • Jouw adresgegevens
  • Jouw telefoonnummer
  • Jouw e-mailadres

Waarom Parell jouw gegevens nodig heeft

Parell verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Parell jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit zakelijke dienstverlening.

Hoe lang Parell jouw gegevens bewaart

Parell bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@parell.nl waarna Parell zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek zal reageren.

Cookies

Parell maakt géén gebruik van cookies op haar website.

Beveiliging

Parell neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Parell verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Parell via info@parell.nl

Verantwoordelijkheid en toezichthouder

Parell onderkent het belang van het privacybeleid en heeft daarom de verantwoordelijkheid voor bescherming van gegevens belegd in het managementteam. Bij Parell is geen officiële functionaris gegevensbescherming ingesteld. Dit is niet nodig omdat er geen grootschalige verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt. Parell beschouwt de Autoriteit Persoonsgegevens als de toezichthoudende instantie op het gebied van gebruik van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 21 december 2023.

Mocht je vragen hebben over de huidige privacyverklaring, dan vernemen wij dat graag.