085 4011 274 info@parell.nl

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Parell kan jouw persoonsgegevens verwerken, doordat jij gebruik maakt van de diensten van Parell en/of omdat je deze zelf heeft verstrekt aan Parell. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Jouw voor- en achternaam
  • Jouw geslacht
  • De organisatie waarvoor je werkt
  • De functie die je bekleedt binnen de organisatie
  • Jouw adresgegevens
  • Jouw telefoonnummer
  • Jouw e-mailadres
  • Voorkeuren voor deelname aan informatiebijeenkomsten of trainingen
  • Jouw IP-adres

Waarom Parell jouw gegevens nodig heeft

Parell verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Parell jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit zakelijke dienstverlening.

Hoe lang Parell jouw gegevens bewaart

Parell bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Parell worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Parell gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Parell maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Parell bij de Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Parell te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Parell heeft hier geen invloed op. Parell heeft Google geen toestemming gegeven om via Parell verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@parell.nl waarna Parell zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek zal reageren.

Beveiliging

Parell neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Parell verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Parell via info@parell.nl

Verantwoordelijkheid en toezichthouder

Parell onderkent het belang van het privacybeleid en heeft daarom de verantwoordelijkheid voor bescherming van gegevens belegd in het managementteam. Bij Parell is geen officiële functionaris gegevensbescherming ingesteld. Dit is niet nodig omdat er geen grootschalige verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt. Parell beschouwt de Autoriteit Persoonsgegevens als de toezichthoudende instantie op het gebied van gebruik van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 9 januari 2019.

Mocht je vragen hebben over de huidige privacyverklaring, dan vernemen wij dat graag.