085 4011 274 info@parell.nl

Mensgerichte werkwijze

Betekenisvol zijn, dat drijft onze consultants. Parell gaat voor maatschappelijk impact. We helpen organisaties bij de noodzakelijke verandering om dit te bereiken. Een verandering is echter alleen blijvend, wanneer er sprake is van een breed draagvlak binnen een organisatie. Medewerkers moeten zich kunnen identificeren met het gestelde doel, zich eigenaar voelen en verantwoordelijkheid willen nemen. We betrekken alle mensen die door de verandering geraakt worden. Alleen op die manier bereiken we de maximale impact. En leggen we de basis om continu te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Niet gek dus dat we de mens centraal stellen in onze werkwijze.

DE START:

De vraag achter de vraag

Elke opdracht start met een gesprek met de opdrachtgever. We luisteren en vragen door; we zijn nieuwsgierig naar de vraag achter de vraag. Met onze ervaren objectieve blik luisteren we naar het verhaal van het bedrijf, het management én de medewerkers. Kritische vragen komen voort uit onze oprechte intentie om jouw organisatie te helpen.

HET UITGANGSPUNT:

Bestaand potentieel benutten

Een mensgerichte aanpak betekent voor ons dat we altijd eerst naar de aanwezige potentie binnen jouw bedrijf kijken: elk mens heeft een unieke set aan kennis, vaardigheden en talenten. Een medewerker functioneert optimaal wanneer deze set aansluit bij de functie die hij uitoefent. Intrinsieke motivatie is de drijfveer voor blijvende verandering. Wij helpen organisaties de aanwezige talenten van medewerkers in kaart te brengen en deze te matchen met bestaande of nieuwe functieprofielen.

DE UITWERKING:

Samenwerken voor draagvlak

Ons Parell-team stellen we samen op basis van de voor jouw project benodigde competenties, ervaring en de match met jouw organisatiecultuur. We beschikken over een breed scala aan consultants: de teamsamenstelling kan wijzigen op basis van de veranderde behoeften of fasen binnen het traject.

Gezamenlijk stellen we het doel en de aanpak voor de beoogde resultaten vast. We toetsen het doel en de aanpak periodiek op behaalde resultaten en op effectiviteit. Binnen het verandertraject zorgen we bovendien voor draagvlak: we luisteren kritisch naar de meningen en gevoelens van de medewerkers. Dit nemen we mee naar de opdrachtgever voor eventuele bijsturing op de werkprocessen en gewenste eindresultaten. Samen bewegen we van ‘moeten veranderen’ naar ‘willen veranderen’.

HET TRAJECT:

‘Voordoen, meedoen, zelf doen’

Bij Parell geloven we in “learning on the job”: voordoen, meedoen en dan zo snel mogelijk zelf doen. Aan het begin van het traject vertellen we je niet alleen wat er moet gebeuren, maar doen we het ook voor. We creëren de randvoorwaarden voor de noodzakelijke verandering en ondersteunen bij de inrichting hiervan. We betrekken de medewerkers van jouw organisatie en trainen ze om de werkzaamheden uit te voeren. Parallel implementeren we samen de beschreven verandering, waarbij jouw medewerkers meer en meer het voortouw nemen.

Tot slot is jouw organisatie zelf aan zet. Parell treedt naar de achtergrond. Wel blijven we het resultaat (tijdelijk) monitoren, sturen bij en coachen de betrokken medewerkers waar nodig.

Bewezen aanpak op maat voor maximale impact

Elk vraagstuk vraagt een aanpak op maat. Voor een optimale focus op resultaat met impact passen we daarbij waar mogelijk (een combinatie van) bewezen methodes toe, zoals bijvoorbeeld: Agile management voor organisatieadvies en -verandering, LEAN voor effectieve organisatieverandering, OSSTMM voor informatiebeveiliging, NLP en systemisch werken voor het coachen van medewerkers, TMA om talent naar de oppervlakte te halen en non-invasive data governance voor maximale impact met minimale middelen.

Past onze werkwijze bij jouw organisatie?