085 4011 274 info@parell.nl

< Datagedreven transformatie

Data 3-daagse

In deze data 3-daagse geven we samen met jullie antwoord op de vraag: wat is ons huidige datavolwassenheidsniveau, wat is onze ambitie met data of datagedreven werken en welke governance en stappen zijn nodig om die ambitie te behalen?

Hoe ziet het traject van zo’n 3-daagse eruit?

Samen met een groep ‘data-betrokkenen’ van jullie organisatie verkennen we in drie dagen, met steeds 2 of 3 weken ertussen, op een gestructureerde wijze de bovenstaande vraagstelling. Aan het einde van deze drie dagen is het resultaat een uitgewerkte routekaart voor de komende 3 jaar om de gestelde ambitie te bereiken of (dicht) te benaderen. Vanuit Parell gaan 2 senior adviseurs met ruime ervaring in jullie sector deze dagen begeleiden en zij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de gezamenlijke bevindingen.

Wat doen we in die 3-daagse precies?

Gedurende die 3 dagen passeren alle relevante onderdelen van datagedreven werken de revue en nemen we jullie mee door die onderwerpen en kijken we welke processen, welke rollen en welke hulpmiddelen er op die onderdelen al zijn, aangepast moeten worden of nieuw moeten worden ingericht of gecreëerd.

Denk daarbij aan Datamanagement onderwerpen zoals Data Strategie, Datawaarden, Datagovernance, Data Architectuur, Compliance (denk aan privacy, security, archiefwet, Woo), Algoritmes, AI en Ethiek. Los van deze Datamanagement onderdelen besteden we ook veel aandacht aan Mens & Organisatie (hoe ga je nu datagedreven werken, hoe borg je dat in je P&C cyclus) en aan Kennis en Vaardigheden van medewerkers in de organisatie.

Wat levert het op?

  • Een duidelijk beeld van wat je wilt bereiken en waarom; 
  • Een eerste gezamenlijke visie op datagedreven werken met datawaarden die aangeven onder welke voorwaarden je dat wilt doen; 
  • Een adequaat inzicht van waar je staat op dit moment; 
  • Een concreet beeld van de gewenste of noodzakelijke volwassenheid; 
  • Een concreet overzicht van activiteiten op alle onderdelen; 
  • De belangrijkste activiteiten geplot op een routekaart, die de te nemen stappen visueel maakt. 

Hoe wij werken

Parell Awareness Timeline 1

Bespreken plan van aanpak

Parell Awareness Timeline 2

Inplannen sessies met datateam

Parell Awareness Timeline 3

Uitvoer Data 3-daagse sessies

Parell Awareness Timeline 4

Terugkoppeling Data 3-daagse sessies

Parell Awareness Timeline 5

Opleveren verslaglegging

Samen aan de slag met datagedreven werken?