085 4011 274 info@parell.nl

< Datagedreven transformatie

Aandacht voor mensenrechten en algoritmes in jouw organisatie

Er is in de media momenteel veel aandacht voor algoritmes, terwijl algoritmes al vele jaren worden gebruikt in organisaties. Algoritmes brengen veel efficiëntie en zorgen ervoor dat data slimmer ingezet kunnen worden. Maar wordt er ook nagedacht over het menselijke aspect van algoritmegebruik? Welke invloed heeft het gebruik van algoritmes op allerlei groepen mensen? Het Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA) beoordeelt algoritmes die mogelijk impact hebben op mensenrechten.

Waarom is een IAMA belangrijk?

De ontwikkeling van technologie, data en algoritmes maken het werk binnen een organisatie gemakkelijker en effectiever. Echter, spelen er ook veel ethische en mensenrechtelijke dilemma’s omtrent algoritmegebruik. Op welke grondrechten wordt inbreuk gemaakt? En wat is de impact voor iemand? Staat dit in verhouding tot het doel van het gebruik van een algoritme? Het IAMA helpt om deze discussie gestructureerd te voeren.

Daarnaast ziet het ernaar uit dat een mensenrechten assessmentverplicht wordt bij in ieder geval hoge impact algoritmes bij de komende AI act. Binnen Nederland wordt het IAMA ondersteund vanuit de Rijksoverheid. Bereid je organisatie nu al goed voor door ervaring op te doen met het IAMA in jouw organisatie.

Het IAMA traject

  • Vier sessies van ongeveer 2 tot 3 uur
  • Elke sessie een ander thema met andere mensen aan tafel
  • Begeleiding van een algoritme- en data-expert

IAMA in jullie organisatie

Wij begeleiden graag een IAMA in jullie organisatie. Daarbij bespreken we de inzet van een concreet algoritme. Dit doen we aan de hand van 3 sessies waarbij elke sessie in het teken staat van één of twee thema’s (doel, data, algoritme, implementatie en gebruik en mensenrechten). Bij de verschillende sessies sluiten andere disciplines aan met de benodigde kennis. Verschillende thema’s vragen om verschillende functieprofielen binnen jullie organisatie. De sessie duren ongeveer 2 à 3 uur waarbij wij een begeleidende functie hebben. Tijdens de gestructureerde discussie wordt er meteen aan verslaglegging gedaan. Zo heb je na de sessies direct een document om op terug te grijpen!

Hoe wij werken

Parell Awareness Timeline 1

Bespreken plan van aanpak

Parell Awareness Timeline 2

Bespreken uit te voeren sessies

Parell Awareness Timeline 3

Inplannen sessies met betrokkenen

Parell Awareness Timeline 4

Uitvoer sessies

Parell Awareness Timeline 5

Terugkoppeling sessies

Parell Awareness Timeline 6

Opleveren rapportage

Parell Awareness Timeline 7

Ondersteuning bij implementatie maatregelen

Samen aan de slag met IAMA?