085 4011 274 info@parell.nl

< Informatiebeveiliging & privacy

Compliant zijn: meer dan voldoen aan ‘de norm’

Burgers en bedrijven verwachten een betrouwbare overheid en (semi)publieke sector die zorgvuldig met informatie omgaan. Compliance gaat om beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie, in de meest brede zin.

Compliant zijn is geen doel op zich. Het toont aan dat jouw organisatie het belangrijk vindt om veilig met informatie om te gaan, transparantie hoog in het vaandel heeft staan en kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening zeer serieus neemt.

In control door normering

 • Aantoonbaar veilig met informatie omgaan -> Vertrouwen in- en externe stakeholders
 • Verantwoording aan externe partners -> Transparante organisatie
 • Hogere kwaliteit en continuïteit van dienstverlening -> Meer tevreden klanten
 • In control zijn -> niet meer achter de feiten aanrennen
 • Voorbereid op de toekomst zijn

Dienstverlening Parell

Onze consultants ondersteunen bij het beoordelen, op orde brengen en houden van organisaties met betrekking tot diverse normen:

 

 • Metingen: bepalen stand van zaken en advies over verbetermogelijkheden
 • Verbeteringen doorvoeren: voldoen aan de norm
 • Voorbereiding voor audits &assessments (certificering): audit zonder zorgen!

De normenkaders

N

ISO 27001 / ISO 27002

Aantoonbaar voldoen aan set van maatregelen, processen en procedures t.b.v. informatiebeveiliging

N

NEN7510

ISO 27001 en ISO 27002 specifiek voor de zorg. Waarborgen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie t.b.v. verantwoorde zorg voor patiënten

N

BIO

ISO 27001 en de ISO 27002 ingevuld voor de overheid

N

ENSIA

Verantwoordingsnorm informatieveiligheid bij gemeenten

N

AVG

Europese privacywet voor bescherming persoonsgegevens

N

Ook ervaring met:

 • DigiD
 • CIS
 • PCI
 • ISAE3000
 • OWASP
 • SANS
 • OSSTMM

Hoe wij werken

N

Fixed price

N

Gestructureerde werkwijze

Parell Awareness Compliance Timeline 1

Luisteren

Parell Awareness Compliance Timeline 2

Identificeren probleemstelling

Parell Awareness Compliance Timeline 3

Analyse

Parell Awareness Compliance Timeline 4

Advies (meerdere oplossingsrichtingen waar mogelijk)

Parell Awareness Compliance Timeline 5

Ondersteuning bij uitvoer

Hoe compliant is jouw organisatie?