085 4011 274 info@parell.nl

< Datagedreven transformatie

Verantwoord omgaan met data

De maatschappij vraagt van ons dat we verantwoordelijk omgaan met de data die aan ons wordt toevertrouwd. Dit vraagt reflectie op wat er mag qua wet- en regelgeving, wat er mogelijk is qua expertise en operationele capaciteit, maar ook wat je er wel of niet mee zou moeten willen binnen die mogelijkheden. De Ethische Data Assistant (DEDA) helpt om het gesprek rondom dat ‘willen’ in kaart te brengen.

Wat is DEDA?

De Ethische Data Assistent (DEDA) is een instrument dat helpt om op een systematische wijze een gesprek te voeren over de ethiek van het gebruik van data in een bepaalde context. Dat kan in een project zijn, rond een nieuw informatiesysteem of bij het ontwikkelen van een nieuw dashboard of ander informatieproduct. De verschillende betrokken disciplines (bijv. data-analisten, projectmanager, beleidsadviseurs, privacy officer) komen dan samen om ethisch kwesties te onderzoeken en te bespreken met behulp van het DEDA-gespreksmodel. DEDA is in de praktijk ontwikkeld door de Data School (Universiteit Utrecht).

Het DEDA traject

In de workshop gaan we samen met vertegenwoordigers van de verschillende betrokkenen disciplines aan de slag met DEDA. Het DEDA gespreksmodel staat afgedrukt op een grote A0 poster waar we met het hele team om heen gaan zitten. Gezamenlijk werken jullie onder begeleiding van onze DEDA-expert de verschillende vragen door. Deze facilitator zorgt voor een goede discussie en voor de tijdsbewaking. Een volledige DEDA-sessie kost ongeveer 4 uur. Tijdens deze sessie wordt er ook verslaglegging gedaan zodat jullie direct alle actiepunten en het uitzoekwerk helder hebben.

Wat levert een DEDA traject op?

  • Een duidelijk beeld op de ethische kwesties rondom een dataproject;
  • Een onderbouwde keuze voor doorgaan, danwel stoppen met het project;
  • Een actielijst van actiepunten die nodig zijn om in deze situatie verantwoorde inzet van de benodigde data te realiseren;
  • Documentatie van het gesprek;
  • Grotere awareness in de organisatie;
  • Een betere en gedocumenteerde verantwoording rond de gemaakte afwegingen. Problemen kunnen in een vroeg stadium worden ondervangen.

Hoe wij werken

Parell Awareness Timeline 1

Bespreken plan van aanpak

Parell Awareness Timeline 2

Inplannen sessie met datateam

Parell Awareness Timeline 3

Uitvoer DEDA sessie

Parell Awareness Timeline 4

Terugkoppeling DEDA sessie

Parell Awareness Timeline 5

Opleveren verslaglegging

Samen aan de slag met DEDA?